Impact network Örebro evenemang - 7 december 12:00 - 14:00

Impact Invest jobbar för att stödja entreprenörer som vill driva bolag som har en tydlig affärsidé kring miljö, cirkulär ekonomi, social inkludering eller andra samhällsfrågor rung om i hela Norden. I Mellansverige har vi därför inlett ett samarbete med Creative House i Örebro och Örebro Universitet. 


Om du är en entreprenörer som arbetar i Örebro region, se mer info här: https://creativehouse.se/impact/