Innovationer på bostadsmarknaden - lunchseminarium 5 februari


En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för att ett samhälle ska fungera. Idag är det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, oavsett om man vill hyra sin bostad eller om man vill köpa sin bostad i Sverige. En av de bakomliggande faktorerna till bristen på bostäder är hög befolkningstillväxt, där de yngre och äldsta är de grupper som växer mest. Den grupp av människor som har det svårast att ta sig in på bostadsmarknaden är individer med sämre ekonomiska förutsättningar. De efterfrågar främst hyresbostäder. Utbudet av hyresrätter är väldigt begränsat vilket har lett till långa köer för en hyresbostad.


Situation på dagens marknad med stigande priser och hög efterfrågan på bostäder har lett till att nya, innovativa lösningar efterfrågas. Det har öppnat upp för nya modeller som syftar till att ge människor med lägre betalningsförmåga möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat har det lett till att en ny ägarform - andelsägarlägenhet - har utvecklats, men även nya finansieringsmetoder, hyrköp och brf 2.0 (med en omfördelning i låneupplägget från banken till bostadsrättsföreningen).


På lunchseminariet den 5 februari 2020, bjuder vi in olika aktörer från såväl den allmännyttiga som den privata delen av bostadssektorn, och entreprenörer med intressanta koncept som skulle möjliggöra boende med högre materiell och social kvalitet för fler. Hör från bland andra:

Karin Kjellsson på arkitektbyrån Theory Into Practice Byrån jobbar med en rad spännande projekt där de undersöker behov för olika målgrupper och designar lösningar för boende och stadsplanering - bland annat i projektet DiverCity

Samhällsbyggnadsbolagets fastighetsutvecklingschef och vice VD Krister Karlsson. Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) är Nordens tredje största fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter i Norden.

Bostadskarriärfonden - ett nytt koncept för att spara till det första boendet som presenteras av Andelsägarbolagets VD Henrik Friman. Andelsägarmetoden är ett sätt att skapa olika upplåtelseformer i samma fastighet.


Tid: Onsdag 5 februari, 11.30 - 14.00

Plats: Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm


Eventet arrangeras för Impact Invests medlemmar. Övriga kan meddela sitt intresse för deltagande i mån av plats.

Anmälan senast den 1 februari till event@impactinvest.se Banken bjuder på lunch, så meddela eventuella matallergier eller specialkost.