Recording: Mötesplats Social Innovation: Impact investeringar - 6 October 8:30-10:00 CEST

Intresset för socialt entreprenörskap ökar och vi vill bidra till bättre förutsättningar för företag och organisationer att skapa hållbara affärsmodeller och utvecklas. Men vägen till finansiering för sociala innovationer kan vara svår. Mötesplats Social Innovation och Malmö stad har därför bjudit in representanter från olika finansiärer och andra nyckelaktörer för att visa på möjligheterna och skapa ett större engagemang från offentlig och privat sektor att finansiera sociala innovationer.


Recording - Ruth Brännvall's (CEO Impact Invest) presentation from 13:00:Impact Invests VD Ruth Brännvall ska delta i panelsamtalet om utvecklingspotential (9:35-9:55) för det sociala investeringslandskapet i Sverige.


Läs mer om webbinariet och registrera dig här.