Sustainable Finance Stockholm (online in Swedish) - 26 October 9.00-16:30 CEST

Den 26 oktober samlas branschen för att diskutera hur man går vidare med den gröna ekonomin. Mer info, program och registrering här.


Konferensen Sustainable Finance Stockholm riktar sig till dig som arbetar med affärer, investeringar, personalfrågor, affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring i bank, försäkring och finans.


På förmiddagen är temat analyser och frågeställningar om hur långt den gröna ekonomin egentligen har kommit, och bankernas hållbarhetschefer får berätta vad de gör för att erbjuda hållbara lösningar.Eftermiddagen har fokus på EU:s arbete med hållbar finansiering.


Bokade talare är bland andra:

 • Ruth Brännvall, grundare och vd, Impact Invest

 • Jens Henriksson, VD, Swedbank

 • Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör, Riksgälden

 • Jakob König, projektledare Fair Finance Guide

 • Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef Handelsbanken

 • Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur

 • Anders Langworth, Head of Group Sustainable Finance, Nordea

 • Karl-Oskar Olming, Head of Sustainability Strategy, Policy and Governance Sustainable Banking, SEB, Member of EU Platform on Sustainable Finance

 • Beatrice Crona, Executive Director, Global Economic Dynamics and the Biosphere, The Royal Swedish Academy of Sciences, Deputy Science Director and Associate Professor, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet

 • Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam

 • Lingyi Lu, ESG-ansvarig, Söderberg & Partner

 • Annica Johansson, verksamhetschef, Effektfullt

 • Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltning, Erik Penser bank

 • Paul Westesson, hållbarhetsansvarig, DNB Sverige